Konkurs: zaprojektuj medal!

Organizator 2 RST Półmaratonu Świdnickiego ogłasza konkurs na projekt medalu przyznawanego za udział w czekającym nas, listopadowym biegu. Chcemy, aby to właśnie przedstawiciele środowiska zdecydowali, jaki charakter ma mieć pamiątka wieńcząca ich wysiłek startowy.

Regulamin:

 1. Konkurs adresowany jest do osób zamieszkujących na terenie Powiatu Świdnickiego.
 2. Konkurs trwa do 11.09. 2016 roku. Do tego dnia czekamy na prace w formie pliku graficznego w jakości do druku – 300 dpi (preferowane: jpg; png; tiff; bmp; pdf). Projekty prosimy kierować na adres: kontakt @ wroactiv.pl.
  Do konkursu mogą być zgłaszane zarówno projekty indywidualne jak i zbiorowe.
 3. Projekt musi zawierać:
  • trzy wersje awersu (dla Półmaratonu, Dzika Piątka, Nordic Walking) oraz wspólny rewers.
  • datę wydarzenia oraz nazwę (2 RST Półmaraton Świdnicki).
 4. Wszystkie nadesłane prace, spełniające wymogi techniczne późniejszego wykonania medalu, zostaną zaprezentowane na stronie http://polmaraton.swidnica.pl/ oraz https://www.facebook.com/polmaratonswidnicki/
  i poddane Waszemu głosowaniu. Każda osoba oddaje jeden głos na najlepszy, według uznania, pomysł . Głosowanie trwa do 18.09.2016 r
 5. Trzy projekty, które uzyskają największą ilość głosów, zostaną przekazane do ostatecznej oceny Komisji, złożonej z przedstawicieli organizatorów oraz profesjonalnego medaliera.
 6. Zwycięski projekt wyłoni Komisja w wewnętrznym głosowaniu. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20.09.2016., zostaną przedstawione na stronach wymienionych w pkt.4.
  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy i informacji o Twórcy wybranego projektu, a także innych Projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatora i Partnerów oraz w mediach i Internecie.
 7. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci aparatu fotograficznego FUJIFILM INSTAX.
 8. Wszystkie wyróżnione projekty zostaną Państwu zaprezentowane w Biura Zawodów.
 9. Projekt należy podpisać (imię, nazwisko, dane kontaktowe). Zgłoszenie powinno zawierać zgodę na publikację danych oraz oświadczenie Autora o przekazaniu autorskich praw majątkowych na rzecz Organizatorów.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek w projekcie medalu w zakresie dostosowania wzoru do możliwości technicznych wykonawcy.
 11. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem, przez osoby w nim uczestniczące, zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz dla celów marketingowych i promocyjnych Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U.Nr 133poz.833 z póz. zm.).
 12. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Komisji Konkursowej.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.