8. RST Półmaraton Świdnicki

Sobota, 4 listopada 2023

 

W ramach biegu rozegrane będą:

 • Mistrzostwa mieszkańców powiatu świdnickiego
 • Mistrzostwa pracowników branży IT
 • Klasyfikacja drużynowa
 • Klasyfikacja Półmaratonów Dolnośląskich

CEL IMPREZY

 • popularyzacja biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji;
 • upowszechnianie ochrony i promocja zdrowia;
 • krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności;
 • rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup wiekowych i zawodowych
 • promocja Miasta Świdnica, Powiatu Świdnica, Gminy Świdnica
 • sportowe zamknięcie sezonu biegowego

ORGANIZATOR

Fundacja WROACTIV

Współorganizatorzy: Miasto Świdnica, Powiat Świdnica, Gmina Świdnica

TERMIN I MIEJSCE

 • 4 listopada 2023
 • start: godz. 12:00, stadion OSIR
 • meta: stadion OSIR
 • biuro zawodów: Hala Sportowa, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29, czynne 3 listopada 2023
  (piątek) w godz. 17.00 – 20.30 oraz w dniu 4 listopada 2023 r. (sobota) w godz. 8.00-11.00

TRASA

Szczegółowa zostanie podana w terminie późniejszym

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 • Elektroniczne poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej:
  https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6995 w
  zgłoszeniu zawodnik deklaruje rozmiary pakietu podstawowego i rozszerzonego. Zgłoszenie
  będzie widoczne na liście po dokonaniu opłaty
 • Istnieje możliwość wpłaty bezpośrednio na konto (np. zgłoszenia zbiorowe z listą w formacie XLS
  Microsoft Excel) 97 2490 0005 0000 4530 1549 0594
  Uwaga: Możliwość Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy oraz NNW
 • Pakiet podstawowy :
  85 zł w terminie do 15 września
  95 zł w terminie do 30 września
  105 zł w terminie do 20 października
  70 zł w terminie do 20 października (dla mieszkańców powiatu świdnickiego)
  70 zł w terminie do 20 października dla osób powyżej 60 roku życia
  130 zł w biurze zawodów (w przypadku wolnych numerów startowych, bez gwarancji otrzymania medalu – płatność gotówką)
 • Limit: 1200 zawodników
 • Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu uiszczonej przelewem opłaty startowej w terminie 3 dni
  roboczych od daty wpływu na konto.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę (istnieje możliwość
  ubezpieczenia kosztów rezygnacji). W terminie do 10.10.2022 można zrezygnować z udziału w biegu. W
  celu otrzymania zwrotu środków należy wysłać zgłoszenie adres kontakt@wroactiv.pl załącznik nr 6
 • Na konto można wnosić opłaty grupowe. W tytule należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.

Pełny regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 – Regulamin Półmaratonów Dolnośląskich