Regulamin

6. RST Półmaraton Świdnicki

Sobota, 6 listopada 2021

 

W ramach biegu rozegrane będą:

 • Mistrzostwa mieszkańców powiatu świdnickiego
 • Mistrzostwa pracowników branży IT
 • Klasyfikacja drużynowa

CEL IMPREZY

 • popularyzacja biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji;
 • upowszechnianie ochrony i promocja zdrowia;
 • krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności;
 • rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup wiekowych i zawodowych
 • promocja Miasta Świdnica, Powiatu Świdnica, Gminy Świdnica
 • sportowe zamknięcie sezonu biegowego

ORGANIZATOR

Fundacja WROACTIV

Współorganizatorzy: Miasto Świdnica, Powiat Świdnica, Gmina Świdnica

TERMIN I MIEJSCE

 • 6 listopada 2021
 • start: godz. 12:00, stadion OSIR, (strefa 1) , szczegółowy harmonogram z godzinami startu i
  przypisaniem do stref podany zostanie do 30.10.2021r.
 • meta: stadion OSIR
 • biuro zawodów: stadion OSiR, Świdnica, ul. Śląska 37 czynne 5 listopada 2021 (piątek) w godz.
  17.00 – 20.30 oraz w dniu 6 listopada 2021 r. (sobota) w godz. 8.00-11.00

TRASA

Szczegółowa zostanie podana w terminie późniejszym

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 • Elektroniczne poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej:
  https://online.datasport.pl/zapisy//portal/zawody.php?zawody=6471 w zgłoszeniu zawodnik
  deklaruje rozmiary pakietu podstawowego i rozszerzonego. Zgłoszenie będzie widoczne na liście po
  dokonaniu opłaty
 • Istnieje możliwość wpłaty bezpośrednio na konto (np. zgłoszenia zbiorowe z listą w formacie XLS
  Microsoft Excel) 97 2490 0005 0000 4530 1549 0594
 • Uwaga: Możliwość Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy oraz NNW
 • Pakiet podstawowy (załącznik nr 1):
  65 zł w terminie do 30 września
  75 zł w terminie do 20 października
  55 zł w terminie do 20 października (dla mieszkańców Powiatu świdnickiego)
  55 zł w terminie do 20 października dla osób powyżej 60 roku życia
  90 zł w biurze zawodów (w przypadku wolnych numerów startowych)
 • Pakiet rozszerzony (pakiet podstawowy + koszulka DRY z długim rękawem Firmy Brubeck, szczegółowe
  informacje w załączniku 2:

z koszulką w terminie do
160 zł do 30 września
170 zł do 20 października
150 zł do 20 października (dla mieszkańców Powiatu Świdnickiego)
150 zł do 20 października (dla osób powyżej 60 roku życia)

 • Limit: 1200 zawodników
 • Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu uiszczonej przelewem opłaty startowej w terminie 3 dni
  roboczych od daty wpływu na konto.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę (istnieje możliwość
  ubezpieczenia kosztów rezygnacji). W terminie do 10.10.2021 można zrezygnować z udziału w biegu. W
  celu otrzymania zwrotu środków należy wysłać zgłoszenie adres kontakt@wroactiv.pl załącznik nr 3
 • Na konto można wnosić opłaty grupowe. W tytule należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.

Pozostałe informacje i załączniki w linku: tutaj