Regulamin

6 RST Półmaraton Świdnicki

Sobota, 7 listopada 2020

Regulamin

Załącznik  1

Załącznik  2

Załącznik  3

W ramach biegu rozegrane będą:

 • Mistrzostwa mieszkańców powiatu świdnickiego
 • Mistrzostwa pracowników branży IT

CEL IMPREZY

 • popularyzacja biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji;
 • upowszechnianie ochrony i promocja zdrowia;
 • krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności;
 • rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup wiekowych i zawodowych
 • promocja Miasta Świdnica, Powiatu Świdnica, Gminy Świdnica
 • sportowe zamknięcie sezonu biegowego

ORGANIZATOR

Fundacja WROACTIV

Współorganizatorzy: Miasto Świdnica, Powiat Świdnica, Gmina Świdnica

TERMIN I MIEJSCE

 • 7 listopada 2020
 • start: godz. 12:00, Rynek w Świdnicy (strefa 1) , szczegółowy harmonogram z godzinami startu i przypisaniem do stref podany zostanie do 30.10.2020r.
 • meta: stadion OSIR
 • biuro zawodów: hala sportowa, Świdnica, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29, czynne 6 listopada 2020 (piątek) w 14.30 – 21.00 (szczególnie dla zawodników z powiatów: świdnickiego, wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego, wrocławskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego i miasta Wrocław)  oraz w dniu 7 listopada 2020 r. (sobota) w godz. 8.00-10.00 (tylko dla zawodników przyjeżdżających z daleka)

TRASA

Rynek -. Kotlarska – Muzealna – Komunardów– Ks. Bolka Świdnickiego- Łukasińskiego – Gdyńska – Parkowa – Saperów – Rzeźnicza – Mieszka I – Miłego Dnia – Śląska – Przyjaźni – Kraszowicka – Opoczka – Bojanice – Burkatów – Bystrzyca Dolna – Przyjaźni –  Śląska – stadion OSIR

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 • Elektroniczne poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/form/?zawody=5819   zgłoszeniu zawodnik deklaruje rozmiary pakietu podstawowego  i rozszerzonego. Zgłoszenie będzie widoczne na liście po dokonaniu opłaty
 • Istnieje możliwość wpłaty bezpośrednio na konto (np. zgłoszenia zbiorowe z listą w formacie XLS Microsoft Excel) 97 2490 0005 0000 4530 1549 0594

Uwaga: Możliwość Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy oraz NNW

W biurze zawodów nie będą prowadzone zapisy.

Pakiet podstawowy (załącznik nr 1):

 • 65 zł w terminie do 30 września
 • 75 zł w terminie do 20 października
 • 55 zł w terminie do 20 października (dla mieszkańców Powiatu świdnickiego)
 • 55 zł w terminie do 20 października dla osób powyżej 60 roku życia

Pakiet  rozszerzony (pakiet podstawowy + koszulka DRY z długim rękawem Firmy Brubeck, szczegółowe informacje w  załączniku 2:

z koszulką

w terminie do

160

30 września

170

20 października

150

20 października (dla mieszkańców Powiatu Świdnickiego)

150

20 października  (dla osób powyżej 60 roku życia) 

 Limit: 1200 zawodników

 Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu uiszczonej przelewem opłaty startowej w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu na konto.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę (istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów rezygnacji).  W terminie do 10.10.2020 można zrezygnować z udziału w biegu. W celu otrzymania zwrotu środków należy wysłać zgłoszenie adres kontakt@wroactiv.pl  załącznik nr 3

Na konto można wnosić opłaty grupowe. W tytule należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.