Konkurs na medal

Regulamin

 1. Konkurs adresowany jest do osób zamieszkujących na terenie całego kraju.
 2. Konkurs trwa do 03.10.2018 r.
  • Do tego dnia czekamy na prace  w formie pliku graficznego w jakości do druku – 300    dpi (preferowane: jpg; png; tiff; bmp; pdf)
  • Projekty prosimy kierować na adres: kontakt@wroactiv.pl. 
  • Do konkursu mogą być zgłaszane zarówno projekty indywidualne jak i zbiorowe.
 3. Projekt musi zawierać:
  • dwie wersje awersu – dla Półmaratonu i Dzikiej Piątki  oraz wspólny rewers.
  • datę i nazwę wydarzenia – 4.RST Półmaraton Świdnicki (3.XI.2018)
  • wolną powierzchnią o wymiarach 15 x 50 mm (na potrzeby wygrawerowania)
  • Wszystkie nadesłane prace, spełniające wymogi techniczne późniejszego wykonania medalu, zostaną zaprezentowane na stronie: https://polmaraton.swidnica.pl/ oraz https://www.facebook.com/polmaratonswidnicki/
 4. Zwycięski projekt wyłoni Komisja w składająca się z przedstawicieli Urzędu Miast, Sponsora RST Software Masters i Fundacji WROACTIV w wewnętrznym głosowaniu. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu10.2018 r i  zostanie  przedstawione na stronach wymienionych w pkt.3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy i informacji o Twórcy wybranego projektu, a także innych Projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatora i Partnerów oraz w mediach i Internecie.
  • Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci Voucheru na buty marki New Balance oraz wydawnictw książkowych o tematyce sportowej ufundowanych przez Partnera 4. RST Półmaratonu Świdnickiego –  TreningBiegacza.PL
 5. Projekt należy podpisać (imię, nazwisko, dane kontaktowe). Podpisane zgłoszenie powinno zawierać zgodę na publikację danych oraz oświadczenie Autora o przekazaniu autorskich praw majątkowych na rzecz Organizatorów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek w projekcie medalu w zakresie dostosowania wzoru do możliwości technicznych wykonawcy.
 7. Udział w Konkursie jest równoznaczny  z wyrażeniem, przez osoby w nim uczestniczące, zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz dla celów marketingowych i promocyjnych Organizatora zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych (Dz. U.Nr 133 poz.833 z póz. zm.). Administratorem danych osobowych jest Fundacja WROACTIV.
 8. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Komisji Konkursowej.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.