W związku ze stanem pandemii Organizator prosi zawodników o zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą oraz noszenia maseczek/bandam/chust ochronnych w takich miejscach jak:

  • Biuro zawodów
  • wejście do strefy startu (do momentu startu)
  • ceremonia dekoracji
  • strefa mety

W punktach przebywania zawodników znajdować się będą punkty do dezynfekcji rąk. Prosimy o zastosowanie się do powyższych zasad oraz informacji spikera i obsługi biegu.

Nie stosowanie się do zaleceń może skutkować wykluczeniem z zawodów

Jednocześnie informujemy o dodatkowych rozwiązaniach i wprowadzonych zasadach.

Zapisy  

Zakończone zostaną 20.10.2020, w biurze zawodów nie będą prowadzone.

Biuro zawodów

Prosimy zawodników zamieszkujących w powiecie świdnickim i ościennych o odbiór pakietów w piątek (w tej wyjątkowej sytuacji na podstawie biletu wstępu również dla bliskich i znajomych). W dniu biegu zostają ograniczone godziny otwarcia. Praca biura będzie skoncentrowana na obsłudze osób przyjeżdżających z bardziej odległych miejscowości.

Ruch w biurze będzie jednokierunkowy. Wejście do biura możliwe będzie wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem.

Liczba zawodników przebywających w biurze zostanie ograniczona, tak by wykluczyć większe skupiska osób.

 Start

Godziny startu  grup (zgodnie z obowiązującymi zasadami na dany dzień)  podane zostanie podany do 30.10.2020.  Przyporządkowanie odbędzie się na podstawie zadeklarowanych czasów w panelu zapisów.

W obrębie Rynku aż do startu obowiązuje zakrywanie usta i nosa.

Tras i punkty odżywcze

Trasa nie ulega zmianie.

Nie będzie w tym roku grup kibicowskich.

Działania obsługi punktów odżywczych zostaną ograniczone do minimum.

Meta

Prosimy o jak najszybsze opuszczenie strefy mety i nie zbieranie się w grupach w oczekiwaniu na znajomych i przyjaciół.

Medale będą wręczane do ręki.

Dekoracja

Zostanie przeprowadzona z zachowaniem dystansu społecznego i z dużym ograniczeniem dotychczasowych zasad.

Impreza odbędzie się wg wytycznych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 o stanie epidemii oraz wytycznych Ministra Sportu z dnia 1.06.2020 oraz późniejszymi zmianami.

Informujemy, że w przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń lub braku możliwości organizacji imprezy zawodnicy będą mieli możliwość przeniesienia opłaty na kolejną edycję w przyszłym roku lub otrzymania zwrotu opłaty startowej.